پیشگیری از کرونا

با استفاده از سامانه می توانید احتمال ابتلا به کرونا خود را کاهش دهید

رصد برخط دانشگاه

شما می توانید با استفاده از سامانه به هنگام تردد از مراکز آلوده و تعداد افراد آلوده به صورت زنده آگاه شوید

خوداظهاری

در صورتی که به کرونا مبتلا هستید می تواند اسناد خود را از طریق سامانه بارگذاری و ارسال کنید

درباره سامانه

مجموعه دانشگاه فردوسی مشهد با کمک همکاران معاونت اداری و مالی در تلاش است تا بتواند به صورت هوشمند دانشگاهیان عزیز را در این شرایط بحرانی از نظر وضعیت ابتلا به کرونا غربالگری نمایید و توصیه های پیشگیرانه لازم را اطلاع رسانی کند.

دانشگاهیان گرامی می توانند با استفاده از این سامانه جهت خود اظهاری و در صورت ابتلا به کرونا نسبت به خوداظهاری اقدام کنند.