خودارزیابی ویروس کرونا

اگر فکر می کنید در معرض COVID-19 (ویروس کرونا ویروس) قرار دارید یا علائمی دارید ، این ارزیابی را انجام دهید.

شما در مورد اقدامات بعدی توصیه خواهید شد.

همچنین می توانید آن را از طرف شخص دیگری نیز اقدام کنید

اگر این یک فوریت پزشکی است ، با شماره 4030 تماس بگیرید. اگر اخیراً به مسافرت رفته اید ، آنها را از علائم خود آگاه کنید

خود ارزیابی تنها به عنوان یک کمک است و نمی تواند بیماری دقیق شما را تشخیص دهد. اگر سوالات پزشکی دارید ، با یک پزشک مشاوره کنید مراکز درمانی ویروس کرونا.